STU48 第1期オーディション受験生一覧 (ルーム番号順)

2017.03.10
                 
STU48 第1期生オーディション SHOWROOM部門の受験生一覧(102人)

画像は各SHOWROOMサイトより

stu (1)

stu (2)

stu (3)

stu (4)

stu (5)

stu (6)

stu (7)

stu (8)

stu (9)

stu (10)

stu (11)

stu (12)

stu (13)

stu (14)

stu (15)

stu (16)

stu (17)

stu (18)

stu (19)

stu (20)

stu (21)

stu (22)

stu (23)

stu (24)

stu (25)

stu (26)

stu (27)

stu (28)

stu (29)

stu (30)

stu (31)

stu (32)

stu (33)

stu (34)

stu (35)

stu (36)

stu (37)

stu (38)

stu (39)

stu (40)

stu (41)

stu (42)

stu (43)

stu (44)

stu (45)

stu (46)

stu (47)

stu (48)

stu (49)

stu (50)

stu (51)

stu (52)

stu (53)

stu (54)

stu (55)

stu (56)

stu (57)

stu (58)

stu (59)

stu (60)

stu (61)

stu (62)

stu (63)

stu (64)

stu (65)

stu (66)

stu (67)

stu (68)

stu (69)

stu (70)

stu (71)

stu (72)

stu (73)

stu (74)

stu (75)

stu (76)

stu (77)

stu (78)

stu (79)

stu (80)

stu (81)

stu (82)

stu (83)

stu (84)

stu (85)

stu (86)

stu (87)

stu (88)

stu (89)

stu (90)

stu (91)

stu (92)

stu (93)

stu (94)

stu (95)

stu (96)

stu (97)

stu (98)

stu (99)

stu (100)

stu (101)

stu (102)


・顔出しOK → 66人
・顔出しNG → 36人